Ny Daggry barnehage på Valderøy

280.05 16.09.02-004

Endelig i gang

På Valderøy er arbeidet i full sving med en ny og moderne barnehage som Moldskred AS har prosjektert. Det er Daggry barnehage som skal fornyes og flytte inn i de nye lokalene når disse står ferdige.

Nye Daggry barnehage vil ha plass til ca 70 barn, og bestå av 2 storbarnsavdelinger og 2 småbarnsavdelinger.

 

Utformet i nær kontakt med byggherre
For å komme frem til det rette uttrykket og de beste løsningene, har Moldskreds arkitekt jobbet tett mot byggherre, Sunnmøre Indremisjon, og representanter for de ansatte i dagens Daggry barnehage. De har ytret ønsker og uttrykt behov for hvordan den nye barnehagen skal være.

I arbeidet med å tegne barnehagen har arkitekten lagt vekt på innspill som særlig omhandler den daglige driften, barnas rutiner, praktisk og estetisk utforming av barnas inne- og uterom, samt den økonomiske siden av prosjektet.

Gjennomtenkte løsninger
Det har vært mange faktorer å ta hensyn til i prosessen. Barnehagens utforming og plassering på tomten drar nytte av forholdene som vær og vind byr på. Adkomster er godt tilrettelagt og universelt utformet. Tomten ligger solrikt til i svakt skrånende terreng, med god tilkomst til grønne områder med fine naturkvaliteter, skog og turveier langs fjellfoten. De minste barna får sitt eget lekeområde som ligger beskyttet i den luneste sonen nærmest bygget, der terrenget er flatest. Det vinkelformede bygget åpner seg mot sør slik at gårdsrommet på en effektiv måte kan samle opp og holde på varmen fra solen. Yttervegger kledd i mørkbeiset trepanel vil forsterke denne effekten, samtidig som de gir en gunstig bakgrunn mot fargene i vegetasjon og lekeutstyrBygget består i hovedsak av en etasje, med unntak av en mindre del som strekker seg over to etasjer som skal romme tekniske installasjoner og et felles aktivitetsrom hvor barna kan utfolde seg.

Avdelingene får hver sin farge på sine inngangspartier, slik at det skal være enkelt for barna å finne sin avdeling. Den store gavlfasaden ut mot veien har et stilisert tre som motiv og bidrar til å gi barnehagen særpreg og karakter.

Moldskred AS takker for oppdraget og gleder seg til å være med videre i byggeprosessen og ikke minst til å se barnehagen ferdigstilt!

Daggry2

ARK                  Daggry1