Nytt stamfiskanlegg – stort oppdrag for oss

Moldskred har igjen inngått samarbeid med Artec Aqua. Kontrakten som ble undertegnet gjelder utførelse av bygge- og byggeplassledelse for det nye stamfiskanlegget som Artec Aqua skal bygge i totalentreprise for Salmobreed Salten AS.

Det nye stamfiskanlegget vil ha store fortrinn i forhold til smittesikkerhet, fiskelogistikk og effektivitet. I prosjektet er det utviklet nye konseptløsninger som vil gjøre logistikk med stor fisk på land mindre arbeidskrevende. Det høymoderne anlegget vil få en kapasitet på 150 millioner rognkorn per år, og er det første helintegrerte stamfiskanlegget hvor fisken holdes på land fra rogn til smolt.

Moldskred sin rolle i prosjektet inkluderer også prosjektering av bygg og VVS-installasjoner. Samlet sett er dette det største enkeltoppdraget som vi noen gang har utført.

”Vi ser oppdraget som en bekreftelse på at vår kompetanse og leveringsevne verdsettes på de største prosjektene innen dette slaget, og føler oss godt posisjonert for utviklingen i denne spennende næringen” sier Sindre Moldskred.

Artec Aqua har sin kjernekompetanse innen prosessanlegg for landbaserte oppdrettsanlegg. Moldskred er glade for tilliten og ser frem til videre godt samarbeid i prosjektet.

Grunnarbeidene er allerede godt igang.

.
307-19-16-10-26-018307-19-16-10-26-008307-19-16-10-26-010