Flytende konstruksjoner

Moldskred gjør design og prosjektering av de flytende konstruksjonene som produseres i dokken hos Ulstein Betong Marine. Det er hovedsakelig tre ulike produkttyper:

  • Oppdrettsflåter med mulighet for å lagre store mengder fôr og gjør det enklere å drive oppdrett av fisk til havs.
  • Flytekaier til offentlig og privat sektor.
  • Flytemoloer som også fungerer som bølgedempere for småbåthavner.

Oppdrettsflåter

Daglig leder ved Ulstein Betong Marine, Asbjørn Tronstad viser en oppdrettsflåte på 20×40 meter som nærmer seg ferdigstilling. Flåten har 9 soverom og blir en topp moderne og trivelig arbeidsplass for de ansatte med alle nødvendige fasiliteter for et lengre opphold.

Denne oppdrettsflåten i betong har 8 integrerte fôrsiloer og ulike driftsrom. Fra tavlerommet styres fôringssystemet og strømmen ombord med EL-tavler. Flåten har også maskinrom, lagringstanker for vann og diesel og god kapasitet til lagring av annet nødvendig utstyr.

 

Flytekaier

Moldskred prosjekterer flytekaier i betong. Ved Ulstein Betong Marine arbeides det nå med en anløpskai for hurtigbåt som skal til Alta. Denne veier 700 tonn. Hurtigbåtkaien er designet for et optimalt møte mellom båt og kai, samtidig som den er stabil og trygg for passasjerene.

Fred Ove Sandvik som er formann i dokk forteller at sjøsetting av ferdige flytende konstruksjonene skjer på flo sjø. Konstruksjonene flyter på ca 2,5 meter. Dess større areal dess bedre oppdrift.  – Sjøsettingen er et høydepunkt og alltid like spennende å være med på! sier Fred Ove.

Flytemoloer

Flytemoloene som produseres hos UBM utlegges ofte slik at de fungerer som bølgedempere og sikrer båtene som ligger fortøyd på innsiden. De funksjonelle flytemoloene har dessuten boder i bunn, hvor båteiere kan oppbevare utstyr og eiendeler. På dekk monteres brystvern som beskytter båteiere når været står på.

I tillegg til å beregne konstruksjonene, er det en viktig del av Moldskreds arbeid å finne riktig balanse og stabilitet av konstruksjonene, dette gjøres ved å finregne antall kubikk betong for ballasten.

For ikke lenge siden leverte UBM moduler av det som har blitt 250 meter flytemolo til Harstad havn.