Riktig kompetanse for ditt byggeprosjekt

Vi sørger for å sikre dine fremtidige byggeprosjekter

Moldskred AS ble etablert i 1987 av Ivar Moldskred og er i dag et veletablert arkitekt- og ingeniørfirma i Møre og Romsdal. Vi er et team med engasjerte arkitekter og ingeniører med solid kompetanse innen arkitektur, bygningsteknisk og VVS-teknisk prosjektering, byggeledelse og prosjektadministrasjon. Vi sørger for å sikre dine fremtidige byggeprosjekter gjennom kvalitet, kreativitet og kostnadseffektive løsninger. 

Godkjenninger

Moldskred AS er sentralt godkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Vi er gitt godkjenninger innen følgende områder: 

 • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3
 • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
 • Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
 • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3