Prosjektadministrasjon

Vi sikrer god fremdrift

Moldskred AS gir prosjektadministrativ bistand i forbindelse med utvikling, etablering og gjennomføring av prosjekter av ulike størrelser og kompleksitet.

Vårt ansvarsområde innen prosjektadministrasjon: 

  • Rådgiving og beslutningsstøtte
  • Byggeledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Prosjekt- og oppdragsstyring
  • Tilstandsanalyse