Flytende konstruksjoner

Design og prosjektering av flytende betongkonstruksjoner skreddersydd etter kundens behov og ønsker

Oppdrettsflåter

Dette er flåter som er spesielt designet for å lagre store mengder fôr og gjør det enklere å drive oppdrett av fisk til havs. Robust og stabil konstruksjon i betong med integrerteløsninger for ditt formål. Fra fôrsiloer, maskinrom og lagringstanker til soverom og nødvendige fasiliteter for en trivelig og trygg arbeidsplass til sjøs.

Flytekaier

Vi prosjekterer flytekaier i betong til offentlig og privat sektor. Våre kaianlegg er designet for et optimalt møte mellom båt og kai, samtidig som den er stabil og trygg for passasjerene.Sjøsetting av flytende konstruksjoner skjer på høyvann. Konstruksjonene flyter på ca 2,5 meter. Dess større areal dess bedre oppdrift.

Flytemoloer 

Vi beregner, designer og prosjekterer moloer og bølgedempere for småbåthavner og marinaer. Funksjonelle flytemoloer som sikrer trygg fortøyning av båter. Moloene kan leveres med oppbevaringsmoduler og brystvern.