BIM

Digital plattform for effektiv byggeprosess

Moldskred AS benytter BIM som styringsverktøy i alle våre beregninger og prosesser. Endigital plattform som utveksler informasjon mellom aktører i et byggeprosjekt og sammenstiller tekniske data gjennom ulike modeller.

Fordeler med BIM 

  • Sømløs informasjonsflyt mellom aktører
  • 3D-visualisering av tekniske løsninger, design, produktvalg og arealbruk
  • Mindre feil og endringer under byggeprosessen  
  • Gir mer funksjonelle bygg
  • Reduserer tidsbruk og kostnader
  • Mer effektiv forvaltning og drift av byggene