Byggeledelse

Vi sørger for en effektiv og ryddig byggeprosess

Moldskred AS tar ansvar for å lede aktivitetene på byggeplassen etter avtale med entreprenør og byggherre. Vi sørger for en effektiv og ryddig byggeprosess med fokus på å levere et tilfredsstillende sluttresultat.

Vårt ansvarsområde som byggeleder/byggeplassleder:

  • Styring av byggeplass – fremdriftsplanlegging
  • Koordinering av alle delentrepriser
  • Lede byggemøter 
  • Administrasjon av rigg
  • Oppfølging HMS på byggeplass
  • Oppfølging Rent Bygg på byggeplass
  • Oppfølging og dokumentasjon av kvalitet