Ansvarlig søker

Bistand med søknad etter plan- og bygningsloven

Moldskred AS har sentral godkjenning som Ansvarlig søker og tar ansvar for hele den komplekse søknadsprosessen for ditt prosjekt. Vi sørger for en effektiv og ryddig byggesaksbehandling med fokus på å levere et ferdig godkjent tiltak.

Vårt ansvarsområde som Ansvarlig søker omfatter blant annet:

  • Sørge for at prosjektet forholder seg til plan- og bygningsloven 
  • Utarbeide og sende nabovarsel og alle relevante søknader frem til ferdigattest
  • Sikre at alle arbeider med prosjektering og utførelse er belagt med ansvar fra ansvarlige foretak. 
  • Påse at nødvendige sikringstiltak i byggeperioden blir planlagt og utført
  • Påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold foreligger 

Trenger du ansvarlig søker for ditt neste prosjekt?

Send oss en forespørsel via kontaktskjema eller ring 70 17 79 40 for en hyggelig prat om ditt byggeprosjekt.

hCaptcha