Rør og ventilasjon

Vi finner optimale løsninger som er enkle, kostnadseffektive og funksjonelle

Moldskred AS bistår med rådgivende ekspertise innen rørsystemer og VVS, med degjeldende lovverk, forskrifter og tekniske krav som følger. Våre ingeniører har som mål å levere de mest hensiktsmessige og energieffektive løsningene som er funksjonelt, hygienisk og estetisk riktig, samt kostnadseffektivt i drift og vedlikehold.

Vi tilbyr rådgivning innen følgende områder: 

  • Infrastruktur for rør og avløp
  • Funksjonalitet og design av sanitærinstallasjoner
  • Planlegging og tegning av ventilasjonsanlegg
  • Innemiljø 
  • Energiforbruk